Sunday, September 23, 2012

Happy birthday Lena!

I really got scared sa sinabing multong bagets sa office! Can't go home yet, buti na lang may party pang pupuntahan! Happy birthday again award-winning Direktora Jojo Saguin!

No comments:

Post a Comment